Dynamik (av grekiska dynamikos (δυναμικός) 'kraftig', 'verksam', av dynamis (δύναμις) 'kraft'), nyans eller styrkegrad anger ljudvolymen hos musik vid framförandet.

Ett styckes valda styrka, och plötsliga eller gradvisa förändringar i denna, är ett viktigt bidrag till musikens uttryck. Dynamik är också ett mått på jämnheten i volym för inspelade ljud och justeras till exempel i en kompressor.

För att ange dynamiken i musiken används i partitur (och stämmor) olika nyanseringsbeteckningar med ursprung i italienska språket:

 • ppp (piano pianissimo) – ytterst svagt
 • pp (pianissimo) – mycket svagt
 • p (piano) – svagt
 • mp (mezzopiano) – medelsvagt
 • mf (mezzoforte) – medelstarkt
 • f (forte) – starkt
 • ff (fortissimo) – mycket starkt
 • fff (forte fortissimo) – ytterst starkt
 • fp (fortepiano) – först starkt, därefter omedelbart svagt
 • sf (sforzando, sforzato) – mycket stark betoning av enskild ton eller enskilt ackord
 • cresc. (crescendo) – tilltagande styrka
 • dim. (diminuendo) – avtagande styrka

Se även redigera

Källor redigera