Förbandsfabriken är en industrifastighet från 1916 i kvarteret Lövholmen i stadsdelen Liljeholmen i södra Stockholm. Byggnaden är grönmärkt av Stadsmuseet i Stockholm vilket innebär ”att byggnaden representerar ett högt kulturhistoriskt värde och är särskilt värdefulla från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt”.[1]

Förbandsfabriken, oktober 2009.

Historik redigera

 
Byggnaden 1916.
 
Förbandsfabriken interiör.

Husets fasader ritades av arkitekt Carl-Robert Lindström, för resten stod AB Industribyrån med dess chef för byggnadsavdelningen överingenjör Theodor Anton Bergen. Byggnaden uppfördes i fyra våningar av Kreuger & Toll. Den översta våningen rymde en tillverkningslokal medan de tre första våningarna inrymde lager- och expeditionslokaler. Byggnadens insida är idag kraftigt moderniserad medan fasaden bevarar mycket av den ursprungliga karaktären.[2]

Byggnaden uppfördes för färgföretaget AB Wilh. Becker i samband med första världskriget för att tillgodose den ökade efterfrågan på förbandsmaterial. Fabriken var en del av företagets stora anläggning i kvarteret Lövholmen. Vid samma tid uppfördes ett huvudkontor vid Lövholmsvägen i liknande arkitektur som också är bevarad.[2]

År 2006 såldes byggnaden av dåvarande ägaren, Tikkurila Oyj, till Skanska Nya Hem. Därefter uthyrdes lokalerna som kontor. Fabriken är en av de äldre industribyggnaderna som kommer att bevaras i Lövholmen som för närvarande (2020) är föremål för ett omfattande stadsutvecklingsprojekt och håller på att förvandlas från det sista centrala industriområdet i Stockholm till ett nytt bostadsområde. Idag ägs fastigheten av Skanska.[3]

Se även redigera

Källor redigera

Noter redigera

Externa länkar redigera