Östra fasaden på Palmcrantzska fabriken. Skylten pekar mot Färgfabrikens utställning i december 2008 av det årets Beckersstipendiat Ulrika Sparre.

Palmcrantzska fabriken var en industrianläggning i Liljeholmen i Stockholm.

LokalRedigera

Palmcrantzska fabriken består av två sammanbyggda industribyggnader i industriområdet Lövholmen i stadsdelen Liljeholmen i sydvästra Stockholm. De utgör idag fastigheten Lövholmen 16, som ligger vid Lövholmsbrinken.

HistoriaRedigera

Verkstadsföretaget H. Palmcrantz & Co köpte 1887 tomten 2/3 Lövholmen. H. Palmcrantz & Co hade grundats av uppfinnaren Helge Palmcrantz och tillverkade av Palmcrantz utvecklade kulsprutor, slåttermaskiner och radsåningsmaskiner i en fabrik på Kungsholmen. Åren 1888–1889 uppfördes i Lövholmen en fabriksanläggning dit tillverkningen av skördetröskor, såmaskiner och cyklar förlades. Anläggningen bestod av ett stort fabrikshus och en smedja/stall strax öster om fabriken. I fabriken genererades elektricitet från en egen ångmaskin.

Fabrikslokalerna togs över av Wilhelm Beckers färgfabrik år 1902. AB Wilh. Becker etablerade ett stort fabriksområde på Lövholmen, och den tidigare verkstadslokalen byggdes om för färgtillverkning. Förutom färg tillverkades där kitt, från 1910 såpa och tvål och senare cellulosa för lacktillverkning.

Byggnaderna användes i produktion fram till 1970-talet, och förföll därefter. I slutet av 1980-talet genomfördes en större renovering för att omvandla byggnaderna till konsthallen Färgfabriken, kafé och kontor.

Beckers nedlagda fabriksområde i Lövholmen såldes år 2006 till Skanska. Planer finns att bygga bostäder där.[källa behövs] Tomten där Palmcrantzska fabriken står är dock avskild och ägs av Lindéngruppen.

ByggnadernaRedigera

Byggnaderna är ritade av ingenjören G.A. Engelbrektson.[1] Nordväst mot Mälaren reser sig en tre våningar hög tegelfasad, och bakom finns en treskeppig basilikaformad huskropp. Sockel och bottenvåning har uppförts med tjocka murar av bearbetad natursten, och övriga ytterväggar är massiva tegelmurar. I den stora fabrikshallen hålls taket uppe med gjutjärnspelare.

Under årens lopp har ett antal ombyggnader skett, bland annat en takhöjning med 1,5 meter och en taklanternin.

Den senaste ombyggnaden skedde 2009–11 för att anpassa byggnaden för Färgfabriken Kafés evenemangsverksamhet, utformat av arkitektkontoret Petra Gipp Arkitektur.

Nuvarande användningRedigera

Palmcrantzska huset inrymmer numera konsthallen Färgfabriken samt klubb- och evenemangsverksamhet. Till 2009 inhyste den också Ulf G. Lindéns samling av konst av Erik Höglund, sedermera donerad till Blekinge museum i Karlskrona.[2]

KällorRedigera

  • Nyréns Arkitektkontor: Del av fastigheten Lövholmen 12, Beckers f.d. industrianläggning, Stockholm; Byggnad 21, smedja, antikvarisk förundersökning 2007-06-30
  • Leif Bivegård och Jonas Vikström: Beckers färgtillverkning på Lövholmen i Stockholm – En industrihistorisk undersökning, Examensarbete inom KY-utbildning i Byggnads- och Industriminnesvård, nätverket för Byggnadsvård i Västmanlands län 2008-09-11

FotnoterRedigera

  1. ^ Nyrén anger Engelbrektson som arkitekt, medan Bivegård/Vidström anger att det är troligt, men ej säkerställt, att Engelbrektson har ritat huset. Bivegård/Vidström anger dock att Engelbrektson under alla omständigheter lett uppförandet av fastigheten.[källa behövs]
  2. ^ Samlingen donerad till Blekinge museum, Erik Höglunds webbplats, läst 2010-03-19 Arkiverad 12 mars 2009 hämtat från the Wayback Machine.