Förband, i skogsbruket medelavstånd mellan träd eller plantor i ett planteratbestånd. Förbandet växlar mellan olika jordars växtbarhet och geografiskt läge. Vanligt förband är 2 meter vilket ger 2 500 plantor per hektar. På goda jordar kan man öka förbandet (färre plantor) och på sämre jordar måste man minska förbandet (fler plantor).

På goda jordar planteras fler plantor/ha inte färre som det står här enl skogsvårdslagen. Beror på att en "god jord" har mer mat än en "dålig jord" till växtligheten. Jmf ju mer grisfoder du har desto fler grisar kan du föda upp.