För ett bättre Makedonien är en valkartell i Makedonien, bestående av följande partier:

I parlamentsvalet den 1 juni 2008 fick kartellen 79 219 röster (48,33 %) och egen majoritet i parlamentet med 63 av 120 mandat. [1]