Fängelseförbud innebär i Sverige att den som begick ett brott under en allvarlig psykisk störning inte kan dömas till fängelse för detta brott. Fängelseförbudet regleras i Brottsbalken.[1]

I internationell jämförelse är det ovanligt att ha den konstruktion som Sverige har, att hänsyn till allvarlig psykisk störning tas vad gäller påföljd snarare än vad gäller ansvar för brottet. Tillräknelighetsläran, som ligger till grund för resonemangen, appliceras i de flesta länder i ansvarsledet istället för i påföljdsledet.[2]

Se ävenRedigera

KällorRedigera

  1. ^ 30 kap. 6 § Brottsbalken (1962:700)
  2. ^ Det svenska fängelseförbudet och bevisvärderingen av rättspsykiatriska sakkunnigutlåtanden, Examensarbete i Straffrätt, s. 13