Fälteffekttransistor, FET, är en speciell typ av transistor.

JFET; en större motspänning över pn-övergången mellan kanal och gate gör att utarmningsskiktet (grått) blir bredare, så att kanalen (grön) stryps.

I en fälteffekttransistor styr man mängden elektrisk ström som passerar mellan elektroderna drain och source genom att lägga en elektrisk spänning på den isolerade styret, så kallad styrspänning, och därigenom skapa ett elektriskt fält. Det elektriska fältet styr i sin tur bredden på den kanal i vilken elektronerna (eller hålen) kommer att färdas.

FET finns av flera typer. Vanligast är MOSFET av kisel (Si). Vid högre frekvenser och effekter används MESFET (metal-semiconductor FET). En annan FET är JFET (junction FET). FET har hög ingångsimpedans, speciellt i JFET.

Se även redigera

Externa länkar redigera