Exploatering, från franskans exploiter som betyder utnyttja, innebär att en resurs används. Många gånger vill man med detta ordval markera att man anser att användandet inte görs med tillräcklig hänsyn, till exempel vid exploatering av barn i industriarbete. I miljösammanhang används ofta ordet, till exempel "överexploatering" av Östersjön eller exploatering av skog.

En vanlig användning är i betydelsen att man bebygger ett naturlandskap, eller använder det för jordbruk eller gruvdrift.

Se även

redigera