Öppna huvudmenyn

Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi

Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi (ESO) är en självständig kommitté under Finansdepartementet som har till uppgift att bredda och fördjupa underlaget inför samhällsekonomiska och finanspolitiska beslut. Uppgiften fullföljs framför allt genom att forskare och institutioner får i uppdrag att genomföra studier som ges ut i ESO:s skriftserie och publiceras på expertgruppens hemsida. ESO kan på så sätt sägas utgöra en brygga för mötet mellan forskning och politik.

ESO har även som uppgift att sprida kunskap och information om finanspolitiska och samhällsekonomiska frågor. Detta görs genom att ESO anordnar seminarier, framför allt i anslutning till att nya rapporter publiceras. Debatten stimuleras också genom att rapportförfattarna i vissa fall skriver debattartiklar.

ESO inrättades 1981, lades ned i juni 2003 av regeringen Persson och återinrättades i december 2007 av regeringen Reinfeldt (Dir.2007:46)[1]. ESO består av åtta ledamöter som bistås av ett kansli. Styrelsen är ansvarig för verksamheten och anger riktlinjerna för arbetet medan kansliet medverkar i arbetet med att bland annat precisera frågeställningar och engagera författare. Vid återinrättningen 2007 utsågs Lars Heikensten till expertgruppens ordförande. Han efterträddes 2013[2]av fil dr Hans Lindblad, riksgäldsdirektör.

Innehåll

RapporterRedigera

Mellan 1981 och 2003 publicerades ESO:s rapporter i Ds-serien. I dag har ESO en egen skriftserie. Rapporterna är politiskt oberoende och deras kvalitet säkerställs genom väl underbyggd forskning samt en rigorös granskning. Rapporterna är skrivna till ESO, vilket innebär att författarna själva står för innehåll, slutsatser och förslag som presenteras i dem. ESO:s rapporter spänner över ett brett fält av frågor och behandlar allt från arbetsmarknad, miljö- och energifrågor, skatter och produktivitet inom offentlig sektor.

I samband med att nystartade ESO firade 10-årsjubileum gjordes en sammanställning av samtliga rapporter, indelade efter ämne.[3]

Rapporterna publicerade efter 1997 finns tillgängliga för nedladdning i fulltext på ESO:s hemsida. För rapporter publicerade 1990 – 1997 finns sammanfattningar.[4]

SeminiarierRedigera

För att sprida resultaten av de rapporter som ESO ger ut hålls oftast ett seminarium i samband med rapportpubliceringen (vanligtvis i Rosenbads konferenscenter). Seminarierna kan också följas direkt eller i efterhand på ESO:s webbsida.

Vid seminarierna presenterar författarna rapporten. Därefter följer kommentarer och en diskussion om det aktuella ämnet och rapporten i fråga.

KällorRedigera

Externa länkarRedigera

Se ävenRedigera