Expertgruppen för biståndsanalys

Expertgruppen för Biståndsanalys (EBA) är en statlig kommitté som oberoende analyserar och utvärderar det svenska internationella biståndet.[1]

HistorikRedigera

Tillkomsten av Expertgruppen för Biståndsanalys beslutades vid regeringssammanträde den 31 januari 2013 enligt kommittédirektiv 2013:11[2], där bland annat Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi (ESO) nämns som en förebild. Som bakgrund nämndes bland annat att "det är av stor vikt att utvärderingsverksamheten är ändamålsenligt organiserad för att säkerställa ett effektivt resursutnyttjande samt att utvärderingarna håller hög kvalitet och sammantaget täcker relevanta behov och aspekter för politikens utformning".

Regeringen skärpte uppdraget i juli 2016[3] genom det omarbetade kommittédirektivet 2016:71[4].

Gruppen hade fram till 2018 publicerat närmare 100 rapporter som på olika sätt granskar och utvärderar Sveriges internationella utvecklingssamarbete.

En av gruppens rapporter, 2016:10 "Swedish Develpment and Cooperation with Tanzania - has it helped the poor?"[5], blev omdebatterad[6] bland annat på grund av sin slutsats att "det svenska biståndet troligen har bidragit marginellt till fattigdomsreducering i Tanzania".

Varje vår redovisar EBA sitt arbete i en rapport, "Biståndsanalys". Den beskriver vad kommittén har publicerat under året, samt övrig verksamhet.

Hösten 2018 startade EBA en svenskspråkig podcast om bistånd, EBA-podden. Den har lyssnare i mer än 50 länder. I avsnitten möts experter, forskare, politiker och praktiker i samtal om aktuella biståndsfrågor.

OrdförandenRedigera

ReferenserRedigera

  1. ^ ”Expertgruppen för biståndsanalys (UD 2013:01)”. Sveriges Riksdag. https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/kommitteberattelse/expertgruppen-for-bistandsanalys-ud-201301_H1B2UD01. Läst 4 november 2018. 
  2. ^ ”Dir 2013:11 - Expertgrupp för utvärdering och analys”. Sveriges regering, Lagen.nu. 31 januari 2013. https://lagen.nu/dir/2013:11. Läst 4 november 2018. 
  3. ^ ”Regeringen skärper uppdraget för Expertgruppen för biståndsanalys”. Regeringskansliet. 21 juli 2016. https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2016/07/regeringen-skarper-uppdraget-for-expertgruppen-for-bistandsanalys/. Läst 4 november 2018. 
  4. ^ ”Tilläggsdirektiv till Expertgruppen för biståndsanalys(UD 2013:01), Dir. 2016:71”. Regeringen. 21 juli 2016. http://eba.se/wp-content/uploads/2014/12/UD2016-13192-IU_Till%C3%A4ggsdirektiv-EBA.pdf. Läst 4 november 2018. 
  5. ^ Mark McGillivray, David Carpenter, Oliver Morrissey, Julie Thaarup. Swedish Development Cooperation with Tanzania - has it helped the poor?. "Rapport 2016:10". Expertgruppen för Biståndsanalys (ABA). ISBN 978-91-88143-21-1. http://eba.se/swedish-development-cooperation-with-tanzania-has-it-helped-the-poor/#sthash.4GkhdXoD.dpbs. Läst 4 november 2018  Arkiverad 4 november 2018 hämtat från the Wayback Machine.
  6. ^ Per Gudmundson (21 oktober 2016). ”Vi borde skämmas”. Svenska Dagbladet. https://www.svd.se/arkiv/2016-10-21/4. Läst 4 november 2018. 

Externa länkarRedigera

Se ävenRedigera