Öppna huvudmenyn

Excitotoxicitet är en process i centrala nervsystemet som leder till död av nervceller och anses ibland utgöra förklaringen till vissa degenerativa sjukdomar som Parkinsons sjukdom och Alzheimers sjukdom.

Excitotoxicitet uppstår när stora mängder av signalsubstanser orsakar alltför höga intracellulära koncentrationer av kalciumjoner. Mest studerat är glutamat vars bindning till NMDA-receptorer orsakar stort inflöde av kalcium i cytoplasman vilket i sin tur är direkt skadligt för nervcellen. Kalciumjonerna buffras i det endoplasmatiska retiklet och även i mitokondrier vilket påverkar cellandningen. När cellandningen inte längre kan producera ATP kan inte transmembrana jonpumpar upprätthålla jongradienter längre, vilket leder till nekros och alternativt apoptos.[1]

Se ävenRedigera

ReferenserRedigera

  1. ^ Neuroscience - "Exploring the brain", 3rd ed., Bear, Connors, Paradiso, Lippincott Williams & Wilkins