En degenerativ sjukdom är en sjukdom där funktionen nedsätts/upphör i celler, vävnader eller organ. Ex. Demenssjukdomar, ALS mm.

Se ävenRedigera