Evolutionsbiologi

ämnesområde inom biologin vilket studerar de evolutionära processerna som styr livets utveckling: naturligt urval och genetik
(Omdirigerad från Evolutionsbiolog)

Evolutionsbiologi är ett ämnesområde inom biologin. Evolutionsbiologin studerar de evolutionära processerna som styr livets utveckling: naturligt urval och genetik.

Se ävenRedigera