Byst föreställande Eutropius från omkring 450 e.Kr., i Kunsthistorisches Museum, Wien.

Eutropius, död 399, var en bysantinsk statsman.

Eutropius var eunuck och kammartjänare hos Theodosius den store, och blev efter Rufinus mord 395 det bysantinska rikets egentlige styresman. Med stor kraft och skicklighet ledde han rikets styrelse under de synnerligen vanskliga förhållanden som rådde. Efter att 399 belönats med att utnämnas till konsul, föll han samma år offer för sina fienders intriger och avrättades.

KällorRedigera