Öppna huvudmenyn
Europluspakten
  Euroområdet
  Andra länder anslutna till pakten
  EU-medlemsstater utanför pakten

Europluspakten, ursprungligen känd som konkurrenskraftspakten, är en överenskommelse som antogs informellt av EU:s stats- och regeringschefer den 11 mars 2011 och formellt av Europeiska rådet under dess toppmöte den 24 mars till den 25 mars 2011. Pakten är en påbyggnad av stabilitets- och tillväxtpakten och syftar till att garantera euroområdets stabilitet.[1] Den utarbetades med hänsyn till att stabilitets- och tillväxtpakten urvattnats och den finansiella kris som drabbade unionen i och med finanskrisen 2008–2009.

Paktens syfte är att stärka euroområdets ekonomi och konkurrenskraft, genom att inrätta en mekanism för samordning av den ekonomiska politiken. Euroområdet har sedan tidigare en gemensam penningpolitik, medan den gemensamma finanspolitiken är betydligt mindre konsoliderad. Genom den nya mekanismen kan euroområdets medlemsstater välja ut enskilda politikområden och fastställa gemensamma mål med syfte att stärka ekonomin.[1]

Europluspakten kommer att utvärderas en gång per år vid Europeiska rådets vårtoppmöte, då Europeiska rådet även behandlar europeiska planeringsterminen. Vid denna del av Europeiska rådets toppmöte kommer endast de deltagande medlemsstaterna att få delta.[2]

Territoriellt tillämpningsområdeRedigera

Samtliga medlemsstater som ingår i euroområdet är förpliktade att delta, men samarbetet är även öppet för andra medlemsstater i EU. Bulgarien, Danmark, Lettland, Litauen, Polen och Rumänien valde att delta i pakten trots att de ännu inte hade infört euron. Sedan dess har Lettland och Litauen infört euron. Däremot har Storbritannien, Sverige, Tjeckien och Ungern valt att stå utanför.[3] Det är dock möjligt för dessa medlemsstater att ansluta sig till pakten i ett senare skede. I april 2011 antydde Sveriges finansminister Anders Borg att Sverige skulle ansluta sig till pakten i efterhand.[4] Kroatiens regering har ännu inte gett besked om Kroatien kommer att delta i pakten.

Se ävenRedigera

ReferenserRedigera