Euler-Lagranges ekvationen används inom en metod i variationskalkylen för att hitta maximum- och minimumvärden. Nämnda metod påminner om - men är mycket mer avancerad än - motsvarande metod för att hitta maximum- och minimumvärden inom differentialkalkylen. Euler-Lagranges ekvation anses ha en central ställning inom variationskalkylen. Ekvationen utvecklades genom samarbete mellan Leonhard Euler och Joseph Louis Lagrange under 1750-talet.

Euler-Langrage differentialekvationen ger att följande integral:

(1)

där

,

har en stationär punkt om följande Euler-Langrange differentialekvation är uppfylld:

Härledning av Euler-Lagrange ekvationenRedigera

Vi vill hitta ett bivillkor för Lagrange-funktionen så att integralen   blir maximal eller minimal. Vi skriver om   med avseende på  , på följande sätt:

 

Här har vi ändrat  s koordinater med en liten variation   som är oändlig. Villkoret   ska också gälla.

Vi deriverar   med avseende på   innanför integraltecknet och sätter det hela lika med 0:

 

Vi måste hitta partiella derivator för     och  .

 

Vi använder partiell integration för att integrerar vidare:

  

Här ser vi att den mittersta termen blir noll eftersom vi satte gränser till noll.

 

Nu kan vi bryta ut  . Integralen försvinner för alla variationer av   om och endast om parenteserna runt försvinner.

 

Detta ger upphov till Euler-Lagrange-ekvationen:

 

ExempelRedigera

Integralen   ovan är ett optimeringsproblem. Detta går att lösa genom att hitta dess extrema värden. Vi ska försöka lösa denna typen av problem som ges ovan genom att införa de nödvändiga villkor för att hitta ett maxima till integralen.

Betrakta funktionen

   

som ges av

 .

där

  Vi vill hitta     som minimerar  .

Kalkylen är följande:

Vi har,     och  

Euler-Lagrange differentialekvationen (2) ges nu av:

  Där  .

Vi integrerar och får   där D är en konstant, och     .

Om vi integrerar en gång till får vi  , för konstanter C och D.

Vi kan hitta värden på konstanterna genom att utgå från att  , och att   och att   Vi får då:

 ,

 ,

Vilket ger   och  .

Lösningen   till Euler-Lagrange ekvationen i   blir   Vi ser att   för alla  ,

Det medför att   för alla   Däremot är

 .

  för all  , följer det att   minimerar  .

[1] [2] [3] [4]

Euler-Lagrange ekvationen i flervariablerRedigera

Hittills har vi undersökt  , dvs funktionen av en variabel och dess derivata. Om man betraktar funktionen av flera variabler blir situationen som nedan

 

ReferenserRedigera

NoterRedigera

  1. ^ ”The Euler-Lagrange equation”. http://mathsci.kaist.ac.kr/~nipl/am621/lecturenotes/Euler-Lagrange_equation.pdf. Läst 15 maj 2017. 
  2. ^ ”Euler-Lagrange differential equation”. http://mathworld.wolfram.com/Euler-LagrangeDifferentialEquation.html. Läst 2017-15-05. 
  3. ^ Akhiezer, N.I. The Calculus Of Variations 
  4. ^ Bliss, Gilbert. Lectures in the Calculus of Variations