Eufori är en stark känsla av lycka som kan förekomma vid samlag eller stark förälskelse och bland annat kan framkallas som en berusningseffekt av vissa droger, till exempel amfetamin eller ecstasy och olika opiater. Eufori förekommer vidare vid delirium, psykoser och manier. Motsatsen är dysfori.