Etnisk mångfald definierat lexikaliskt är mänskligt kollektiv sammansatt av individer av många enskilda etniciteter.