Esteticism är en åskådning som sätter estetiska värden högre än till exempel sociala och moraliska hänsyn. Esteticismen förespråkades redan under romantiken; en föregångare var Friedrich von Schlegel. Den blev dock störst under fin de siècle och dekadensen.