Ernst Althin, född den 17 september 1868 i Karlskrona, död den 23 juni 1936, var en svensk präst. Han var bror till Caleb Althin samt far till Torsten och Carl-Axel Althin.

Efter studier i Karlskrona blev Althin student i Uppsala (där han tillhörde Södermanlands-Nerikes nation) höstterminen 1887. Han avlade filosofie kandidatexamen 1890, teoretisk teologisk examen 1893, praktisk teologisk examen 1894, varefter han samma år prästvigdes för Uppsala ärkestift. Althin tjänstgjorde som vice pastor i Jakob och Johannes församling i Stockholm 1895—1907 och var samtidigt extralärare vid Nya elementarskolan 1895—99 samt predikant vid Rosenlunds ålderdomshem 1897—1903. Han blev regementspastor vid Livgardet till häst 1903 samt kyrkoherde i Glemminge och Tosterup 1907. Althin erhöll rätt att övergå till Lunds stift 1912.

KällorRedigera