Erik Johan Meck, född 1644, död 1702, svensk överste som ägde Vallens slott i Halland. Han var flitig dagbokskribent där han skrev om personliga och kulturhistoriska händelser. Meck var första regementschef för Artilleriregementet.

KällorRedigera

  • Erik Johan Mecks dagbok 1644-1699, Skrifter utgivna av vetenskaps-societeten i Lund nr 32, 1948
  • Halländska herregårdar, Peter von Möller, 1871
  • Hallands historia och beskrifning af Sven Peter Bexell, 1818