Erik Dahlbergsallén

gata på Östermalm i Stockholm

Erik Dahlbergsallén är en gata i stadsdelen Östermalm i centrala Stockholm, som sträcker sig mellan Valhallavägen och Karlaplan. Infart från Valhallavägen eller Karlaplan är ej möjligt.

Allén norrut, 2010.
Djursborg 5, Erik Dahlbergsallén 3.

Historik redigera

Fram till 1972 var Erik Dahlbergsallén en del av Erik Dahlbergsgatans sträckning söder om Valhallavägen. Från 1910-talet, när kvarteren i omgivningen stadsplanerades, och fram till 1931 hette gatuavsnittet Hjorthagsvägen (ej att förväxla med dagens Hjorthagsvägen i stadsdelen Hjorthagen). I samband med bygget av kvarteret Fältöversten fick gatan sitt nuvarande namn. Den ursprungliga gatunumreringen kvarstår dock. Namnet på gatan kommer från greve och fältmarskalk Erik Dahlbergh (1625-1703).

Bebyggelsen redigera

Den äldre bebyggelsen längs gatans västra sida härstammar från 1910- och 1920-talen. Bland bostadshusen märks fastigheten Djursborg 5, Erik Dahlbergsallén 3 från 1914 som enligt Stadsmuseet i Stockholm bedöms ha "synnerligen höga kulturhistoriska värden". På östra sidan upptas hela gatans sträckning av inköps- och bostadskvarteret Fältöversten som invigdes 1973.

Källor redigera

Externa länkar redigera