Öppna huvudmenyn
Inredningsarkitekterna Sven Dahlman, Erik Berglund och Åke Hassbjer (1966).

Erik Berglund, född 29 januari 1921 i Örnsköldsvik, död 2 april 2008 i Gustavsberg, var en svensk möbelarkitekt och möbelforskare, hedersdoktor, professors namn.

Fadern var en i Ångermanland välkänd ’’finsnickare’’, vars gärning har skildrats i Småskrift nr 22 från Örnsköldsviks museum. Efter realexamen lärde Erik Berglund möbelsnickaryrket i faderns verkstad.

1939 påbörjade han studier på Tekniska Skolan (föregångare till nuvarande Konstfack). Studierna fick avbrytas av ekonomiska skäl men ersattes av självstudier, bland annat per korrespondens.

1943 antogs Berglund som elev vid Carl Malmstens verkstadsskola (nuvarande Carl Malmsten - Centrum för träteknik och design vid Linköpings universitet), och blev inom kort möbelritare hos professor Carl Malmsten. Han medverkade även i kurser om möbler och inredning. 1945 anställdes han av professor Gregor Paulsson som illustratör i bokverket ”Svensk stad” och erbjöds därefter anställning som studieledare hos Svenska Slöjdföreningen (numera Föreningen Svensk Form). Där medverkade han i och ledde studiecirklar och utställningar över hela landet.

1948 startades den första möbelfunktionsundersökningen gällande bäddmöbler med Erik Berglund som ledare. Undersökningen bidrog till en snabb förbättring av den svenska bäddkulturen.

I samarbete med Tryggve Johansson startade Berglund Färgskolan, som ordnade kurser om ’’det naturliga färgsystemet’’ inom och utanför Sverige. Under 1950- och 1960-talen ordnades’’bo-cirklar’’ runt om i landet. Färgskolan var grunden för svensk färgundervisning och utvecklades senare till Skandinaviska Färginstitutet. 1955 var Berglund kommissarie för avdelningen ’’Färgen’’ på utställningen H55 i Helsingborg.

1953 bildades Varudeklarationsnämndens möbelkommitté med Berglund som sekreterare. Uppgiften var att utveckla metoder för bestämning och redovisning av möblers tekniska kvalitet. Det första laboratoriet för möbelprovning etablerades och VDN-fakta för möbler introducerades. Verksamheten väckte stor uppmärksamhet även i andra länder och de svenska metoderna tillämpades på många håll.

1956 återupptogs funktionsstudierna och resulterade i rekommendationer för mat- och arbetsbords ytmått, bordsbens placering, tilläggsskivors mått, avstånd mellan sits och arbetsyta med mera. Förslagen togs emot positivt av möbelindustrin.

1958 påbörjades studier av förvaringsmöbler. Omfattande inventering och uppmätning av föremål bildade grunden för rekommendationer av mått på alla typer av förvaringsmöbler. Samtidigt gjordes inventeringar av möbelmarknaden. Detta gav grund för analyser, jurybedömningar och information om utbudet på den svenska möbelmarknaden.

1967 bildades Möbelinstitutet med Erik Berglund som VD och forskningsledare. Inom institutet fortsatte och fördjupades funktionsundersökningarna inom allt flera möbelområden. Nya provningsmetoder utvecklades, laboratoriet moderniserades och cirka 1000 provningsrapporter utfärdades varje år. Institutet publicerade också ett 60-tal undersökningsrapporter.

Varudeklarationsnämnden upphörde 1972, lanserade Möbelinstitutet ett nytt system för egenskapsredovisning, Möbelfakta, baserat på erfarenheter från VDN-fakta. Systemet uppskattades av möbelproducenterna och flera än 300 företag fick tillstånd att använda systemet.

1985 lämnade Berglund chefskapet men arbetade för Möbelinstitutet ytterligare några år med olika uppdrag, bland andra samordning av Möbelfakta i Norden.

1985 utnämndes Berglund till teknologie hedersdoktor vid Chalmers Tekniska högskola enligt förslag från institutionerna Konsumentteknik och Formlära.[1]

1989 utnämndes han av Svenska Inredningsarkitekters Riksförbund och Stiftelsen för möbelforskning till hedersledamot.

1991 tilldelades Erik Berglund professors namn.

BibliografiRedigera

 • Sittmöblers mått : handbok för möbelformgivare = The dimensions of seating furniture / Erik Berglund (2001)
 • Tala om kvalitet : om möbelmarknaden och brukarorienterad produktutveckling / Erik Berglund (1997)
 • Bäddars fjädringsegenskaper: provningsmetoder : etapp 1: mätning av intrycksdjup och kontakttryck för bestämning av fjädring, följsamhet och mjukhet = determination of firmness in beds / Janusz Wasniewski, Erik Berglund (1990)
 • Erik Adolf Berglund : 1882-1952 : anteckningar om en storsnickares liv och gärning / sammanställda av Erik Berglund (1989)
 • Sittmöblers mått: handbok för möbelformgivare/The dimensions of seating furniture (1988)
 • Hyllbärare / Erik Berglund (1986)
 • Mått att räkna med : Kroppsmått som utgångspunkt för formgivning av möbler : Anthropometric data for furniture design / Erik Berglund (1986)
 • Möbelforskning och produktutveckling : föreläsning den 30 maj 1985 vid Chalmers Tekniska Högskola på inbjudan av Sektionen för arkitektur och Institutionen för konsumentteknik / Erik Berglund (1985)
 • Måttsystem för byggbara skåp / Erik Berglund et al (1985)
 • Sälja möbler i Australien / [Erik Berglund] (1981)
 • Sälja möbler i USA : noteringar från en studieresa arrangerad av Sveriges Exportråd den 10 - 19 juni 1980 (1980)
 • Svensk möbelindustri inför 1980-talet : föredrag på ASSI:s Laxådag 9 nov 1978 / Erik Berglund ; teckningar: Hans von Matérn (1979)
 • Produktutveckling : möbler / Erik Berglund (1976)
 • Möbler på möbelmässorna 1964 och 1974 . en återblick på möbelutbudet från 50-talet till nu och en närmare studie av utvecklingen under den senaste tioårsperioden (1974)
 • Svensk möbelprovning : Översikt över provningsmetoder och de påkänningar möbler utsätts för under användning (1973)
 • Bäddars fjädringsegenskaper : metodstudier / projektledare: Erik Berglund (1972)
 • Möbelforskning i Östeuropa : [rapport från studiebesök vid forskningsinstitut och möbelfabriker i Polen, Tjeckoslovakien, Ungern, Rumänien och Jugoslavien]/ Erik Berglund, Torsten Englesson (1972)
 • Bord: stadighet, stabilitet, hållfasthet : krav för skilda kvalitetsklasser / [undersökningsledare: Erik Berglund] (1971)
 • Repning och nötning : metoder för bestämning av möbelytors härdighet / [undersökningsledare: Erik Berglund] (1971)
 • Skolstolar : dimensioneringsunderlag för elevstolar : Brukbarhetskrav ur ergonomisk synpunkt / utredningsarbete: Sten Engdal, projektledare: Erik Berglund (1971)
 • Forskningsbehov inom möbelområdet : inventering av svensk och utländsk möbelforskning: verksamhetsprogram för Möbelinstitutet: program för standardisering inom möbelområdet / rapporten har sammanställts av Erik Berglund och Per Berg (1970)
 • Höga barnstolar : [granskning och provning av marknadens barnstolar] / undersökningsledare: Erik Berglund (1970)
 • Klassificering av möbler : [system för indelning av möbler efter typ och användningsområde] / [utredningsarbete: Erik Berglund och Renée Lönn] (1970)
 • Möbler i andra material än trä : [en undersökning av brukbarhet, utförande och hållbarhet: förslag till revidering av provningsmetoder] / [undersökningsledare: Erik Berglund med Kerstin Davidsson m. fl.] (1970)
 • Lådors funktionella och tekniska kvalitet : en studie av provningsmetoder för bestämning av lådors gång, hållfasthet och inpassning / undersökningsledare: Erik Berglund (1969)
 • Möblers stadighet och stabilitet : [utkast till provningsmetoder] / undersökningsledare: Erik Berglund; utredningsman: Bo Wadling (1969)
 • Bäddmöblers hållbarhet : provningsmetoder för bestämning av bäddars hållbarhet, stadighet, stabilitet, hållfasthet och bärförmåga / undersökningsledare: Erik Berglund (1968)
 • Bäddmöblers säkerhet : en inventering av riskmoment förenade med vissa typer av bäddmöbelkonstruktioner / projektledare: Erik Berglund (1968)
 • Tjäna på att veta om möbler (1967)
 • Förslag till nya normer för materialbeskaffenhet och utförande / [utarbetad av Erik Berglund] (1967)
 • Möbler för fritidshus : juryvalda möbler ur Svenska slöjd- föreningens bohagsregister / manuskr.: Erik Berglund ; red.: Sten Landeström ; [utg. av] Svenska slöjdföreningen ; teckningar: Ann-Charlott Thunblad (1966)
 • Möbelråd / Erik Berglund, Sten Engdal (1961)
 • Skåp : redovisning av praktiska krav på bostadens förvaringsmöbler (1960)
 • Färgen i hemmet / [Utg. av Beckerbolagen ... i samarbete med Erik Berglund] (1959)
 • Marknadens möbler : presenterade av Svenska slöjdföreningen och Sveriges möbelindustriförbunds möbeljury / red.: Erik Berglund och Gun Halvegård (1958)
 • Bord för måltider och arbete i hemmet / [utg. av] Svenska slöjdföreningen (1957)
 • Färgen i hemmet / [Utg. av Beckerbolagen ... i samarbete med Erik Berglund] (1954)
 • Bäddmöbler : en utredning om mått och typer / [red. av Margit Svedberg] ; redogörelsen för möbelfunktionsundersökningen utarbetad av: Erik Berglund, Gunlög Bülow-Hübe, Margareta Engholm-Carlström (1950)
 • Bäddars mjukhet : en undersökning av möjligheterna att fysikaliskt mäta egenskaper hos bäddar... / undersökningsledare: Erik Berglund (????)
 • Underlag för bedömning av möblers egenskaper : förteckning över publicerade funktionsstudier, måttrekommendationer, provningsnormer m.m. / utarbetad av Erik Berglund (????)
 • Bäddmöbler : en utredning om mått och typer / [red. av Margit Svedberg] ; redogörelsen för möbelfunktionsundersökningen utarbetad av: Erik Berglund, Gunlög Bülow-Hübe, Margareta Engholm-Carlström (1950)
 • Bäddars mjukhet : en undersökning av möjligheterna att fysikaliskt mäta egenskaper hos bäddar... / undersökningsledare: Erik Berglund (????)
 • Sittmöblers mått : handbok för möbelformgivare = The dimensions of seating furniture / Erik Berglund (2001)
 • Tala om kvalitet : om möbelmarknaden och brukarorienterad produktutveckling / Erik Berglund (1997)
 • Bäddars fjädringsegenskaper: provningsmetoder : etapp 1: mätning av intrycksdjup och kontakttryck för bestämning av fjädring, följsamhet och mjukhet = determination of firmness in beds / Janusz Wasniewski, Erik Berglund (1990)
 • Erik Adolf Berglund : 1882-1952 : anteckningar om en storsnickares liv och gärning / sammanställda av Erik Berglund (1989)
 • Sittmöblers mått: handbok för möbelformgivare/The dimensions of seating furniture (1988)
 • Hyllbärare / Erik Berglund (1986)
 • Mått att räkna med : Kroppsmått som utgångspunkt för formgivning av möbler : Anthropometric data for furniture design / Erik Berglund (1986)
 • Möbelforskning och produktutveckling : föreläsning den 30 maj 1985 vid Chalmers Tekniska Högskola på inbjudan av Sektionen för arkitektur och Institutionen för konsumentteknik / Erik Berglund (1985)
 • Måttsystem för byggbara skåp / Erik Berglund et al (1985)
 • Sälja möbler i Australien / [Erik Berglund] (1981)
 • Sälja möbler i USA : noteringar från en studieresa arrangerad av Sveriges Exportråd den 10 - 19 juni 1980 (1980)
 • Svensk möbelindustri inför 1980-talet : föredrag på ASSI:s Laxådag 9 nov 1978 / Erik Berglund ; teckningar: Hans von Matérn (1979)
 • Produktutveckling : möbler / Erik Berglund (1976)
 • Möbler på möbelmässorna 1964 och 1974 . en återblick på möbelutbudet från 50-talet till nu och en närmare studie av utvecklingen under den senaste tioårsperioden (1974)
 • Svensk möbelprovning : Översikt över provningsmetoder och de påkänningar möbler utsätts för under användning (1973)
 • Bäddars fjädringsegenskaper : metodstudier / projektledare: Erik Berglund (1972)
 • Möbelforskning i Östeuropa : [rapport från studiebesök vid forskningsinstitut och möbelfabriker i Polen, Tjeckoslovakien, Ungern, Rumänien och Jugoslavien]/ Erik Berglund, Torsten Englesson (1972)
 • Bord: stadighet, stabilitet, hållfasthet : krav för skilda kvalitetsklasser / [undersökningsledare: Erik Berglund] (1971)
 • Repning och nötning : metoder för bestämning av möbelytors härdighet / [undersökningsledare: Erik Berglund] (1971)
 • Skolstolar : dimensioneringsunderlag för elevstolar : Brukbarhetskrav ur ergonomisk synpunkt / utredningsarbete: Sten Engdal, projektledare: Erik Berglund (1971)
 • Forskningsbehov inom möbelområdet : inventering av svensk och utländsk möbelforskning: verksamhetsprogram för Möbelinstitutet: program för standardisering inom möbelområdet / rapporten har sammanställts av Erik Berglund och Per Berg (1970)
 • Höga barnstolar : [granskning och provning av marknadens barnstolar] / undersökningsledare: Erik Berglund (1970)
 • Klassificering av möbler : [system för indelning av möbler efter typ och användningsområde] / [utredningsarbete: Erik Berglund och Renée Lönn] (1970)
 • Möbler i andra material än trä : [en undersökning av brukbarhet, utförande och hållbarhet: förslag till revidering av provningsmetoder] / [undersökningsledare: Erik Berglund med Kerstin Davidsson m. fl.] (1970)
 • Lådors funktionella och tekniska kvalitet : en studie av provningsmetoder för bestämning av lådors gång, hållfasthet och inpassning / undersökningsledare: Erik Berglund (1969)
 • Möblers stadighet och stabilitet : [utkast till provningsmetoder] / undersökningsledare: Erik Berglund; utredningsman: Bo Wadling (1969)
 • Bäddmöblers hållbarhet : provningsmetoder för bestämning av bäddars hållbarhet, stadighet, stabilitet, hållfasthet och bärförmåga / undersökningsledare: Erik Berglund (1968)
 • Bäddmöblers säkerhet : en inventering av riskmoment förenade med vissa typer av bäddmöbelkonstruktioner / projektledare: Erik Berglund (1968)
 • Tjäna på att veta om möbler (1967)
 • Förslag till nya normer för materialbeskaffenhet och utförande / [utarbetad av Erik Berglund] (1967)
 • Möbler för fritidshus : juryvalda möbler ur Svenska slöjd- föreningens bohagsregister / manuskr.: Erik Berglund ; red.: Sten Landeström ; [utg. av] Svenska slöjdföreningen ; teckningar: Ann-Charlott Thunblad (1966)
 • Möbelråd / Erik Berglund, Sten Engdal (1961)
 • Skåp : redovisning av praktiska krav på bostadens förvaringsmöbler (1960)
 • Färgen i hemmet / [Utg. av Beckerbolagen ... i samarbete med Erik Berglund] (1959)
 • Marknadens möbler : presenterade av Svenska slöjdföreningen och Sveriges möbelindustriförbunds möbeljury / red.: Erik Berglund och Gun Halvegård (1958)
 • Bord för måltider och arbete i hemmet / [utg. av] Svenska slöjdföreningen (1957)
 • Färgen i hemmet / [Utg. av Beckerbolagen ... i samarbete med Erik Berglund] (1954)
 • Bäddmöbler : en utredning om mått och typer / [red. av Margit Svedberg] ; redogörelsen för möbelfunktionsundersökningen utarbetad av: Erik Berglund, Gunlög Bülow-Hübe, Margareta Engholm-Carlström (1950)
 • Bäddars mjukhet : en undersökning av möjligheterna att fysikaliskt mäta egenskaper hos bäddar... / undersökningsledare: Erik Berglund (????)
 • Underlag för bedömning av möblers egenskaper : förteckning över publicerade funktionsstudier, måttrekommendationer, provningsnormer m.m. / utarbetad av Erik Berglund (????)
 • Bäddmöbler : en utredning om mått och typer / [red. av Margit Svedberg] ; redogörelsen för möbelfunktionsundersökningen utarbetad av: Erik Berglund, Gunlög Bülow-Hübe, Margareta Engholm-Carlström (1950)
 • Bäddars mjukhet : en undersökning av möjligheterna att fysikaliskt mäta egenskaper hos bäddar... / undersökningsledare: Erik Berglund (????)


KällorRedigera

Möbelinstitutet - Möbelforskning under ett halvt sekel, förf Per Berg, Montus förlag 2006 Förvaltningsberättelser och protokoll från Stiftelsen för möbelforskning samt Stiftelsen Möbelinstitutet

 1. ^ Chalmers: Hedersdoktorer: Erik Berglund, läst 14 april 2009