Equmenia (uttalas ekume'nia, tidigare Vision om enhet) är en 2007 bildad kristen barn- och ungdomsorganisation inom Equmeniakyrkan[2] (namnet skrivs med gement e i logotypen men annars med versalt i enlighet med normala skrivregler).[3]

Equmenia
Information
Förbunds­ordförandeArvid Hardmo
General­sekreterareCarin Dernulf
Historia
Grundat1 september 2007
HuvudkontorAlvik, Stockholm
Antal anställda36 (2017)[1]
Antal medlemmar30 000 (2013)
Typ av förbundKristen ungdomsorganisation

Equmenia bildades av de tre ungdomsorganisationerna Metodistkyrkans ungdomsförbund, Svenska baptisternas ungdomsförbund och Svenska missionskyrkans ungdom.[4] Den konstituerande riksstämman hölls 2007 i Norrmalmskyrkan i Stockholm.

Equmenias syfte är att:[5] bland annat att:

  • Förmedla evangelium om Jesus Kristus till barn och unga.
  • Hjälpa människor till personlig kristen tro och till gemenskap och medlemskap i en kristen församling.
  • Visa på individens unika värde och frihet samt hennes ansvar för hela Guds skapelse, genom engagemang i samhälls- och kulturliv.
  • Genom en mångfald av arbetssätt, en bredd av kristna traditioner och olika uttryckssätt, anta Jesu utmaning om att bli ett genom att verka för Kristi kyrkas synliga enhet.

Organisationen har cirka 450 lokalföreningar med tillsammans över 30 000 medlemmar i Sverige.[6] Equmenia, genom Equmeniascout (före detta SMU Scout) är Sveriges största samverkansorganisation i den nya scoutorganisationen Scouterna med cirka 10 000 medlemmar.[7] Equmenias högsta beslutande organ är riksstämman, som hålls varje höst. Equmenias styrelse[8] består av åtta ledamöter och en ordförande, som sedan 2021 är Arvid Hardmo.

VerksamhetRedigera

Equmenias verksamhet bygger på fyra inriktningsmål:[9]

  1. Att genom socialt engagemang, drivna av Jesu kärlek, i större utsträckning möta behov i samhället.
  2. Att bli fler medlemmar i lokalföreningarna och finna nya språk som gör evangeliet tillgängligt, så att fler barn och ungdomar kommer till tro på Jesus och väljer att leva i hans efterföljelse.
  3. Att bli den nationella organisation som på bästa sätt svarar upp mot föreningarnas behov. Equmenia skall vara smidig och funktionell i sin struktur, efterfrågad och använd av sina lokala föreningar.
  4. Att uppmuntra och inspirera till fördjupat lärjungaskap där nuvarande och blivande ledare upptäcker och växer i de gåvor Gud givit.

KällorRedigera

NoterRedigera

Externa länkarRedigera