Hela människan är en kristen ideell organisation som arbetar med att hjälpa personer som har hamnat i ett utanförskap och behöver hjälp. Verksamheten omfattar tusentals personer som arbetar ideellt och har över 500 anställda.

Hela människan
Bildad1920
TypKristen organisation
Officiella språkSvenska

1920 grundades Riksutskottet för De Kristnas Förbudsrörelse, som 1931 bytte inriktning och namn till De Kristna Samfundens Nykterhetsrörelse (DKSN). Från 1938 fick rörelsen anslag av Sveriges riksdag. Förutom förebyggande verksamhet, har man sedan 1960-talet även arbetat praktiskt för alkoholister under namnet RIA, "rådgivning i alkoholfrågan". Som mest fanns 90 RIA-enheter under 1980-talet, varav 55 återstår idag. En riksstämma i april 1998 slopade formuleringen om helnykterhet som grund för rörelsen och namnet ändrades från DKSN till Hela människan med underrubriken "socialt arbete på kristen grund".

KällorRedigera