Inom geometrien definieras enveloppen till en given kurvskara som en kurva som i varje punkt tangerar någon av kurvorna i skaran, och som dessutom tangerar alla kurvorna i skaran.

Konstruktionen av enveloppen av en kurvfamilj.