Englands och Wales fyrtio martyrer

Englands och Wales fyrtio martyrer betecknar en grupp om fyrtio kristna martyrer vilka helgonförklarades av påve Paulus VI den 25 oktober 1970. De fyrtio personerna led martyrdöden i England och Wales mellan 1535 och 1679.

Lista över martyrernaRedigera