Engelbrechtdivisionen eller Division Engelbrecht, efter sin befälhavare general Erwin Engelbrecht, kallas 163. infanteridivisionen ur tyska armén som under andra världskriget med svenskt tillstånd transiterades på järnväg genom det neutrala Sverige till Finland från det ockuperade Norge. Transiteringen ägde rum mellan den 25 juni och 12 juli 1941. Det krävdes 105 tåg för att transportera divisionen genom Sverige och genomfarten bevakades av 15 000 svenska soldater.

163 infanteridivisionen
163rd Infanterie-Division Logo 1.jpg
Datum1939–1945
FörsvarsgrenHeer
TypInfanteri
StorlekDivision
SmeknamnEngelbrechtdivisionen
Kända slag och krigOperation Weserübung
Befälhavare
Framstående befälhavareErwin Engelbrecht

När Tyskland klockan 03.00 den 22 juni 1941 inledde Operation Barbarossa och anföll Sovjetunionen ställdes inom några timmar krav från Tysklands och Finlands sida om medgivande att få transportera en fullt utrustad tysk division med 14 712 soldater på svenska järnvägar från Norge till Finland, som kunde väntas dras in i krig mot Sovjetunionen på nytt, nu på Tysklands sida. Den svenska regeringens diskussioner kring om att bifalla Tysklands krav brukar kallas Midsommarkrisen.

Engelbrechtdivisionens krigföring i Sovjetunionen ledde till att i stort sett alla divisionens soldater omkom i öster. Få av dem kunde 1945 återvända till hemlandet.

Transiteringen av Engelbrechtdivisionen skall inte förväxlas med den så kallade permittenttrafiken av obeväpnade tyska soldater på permission (även skadade och sjuka) som från juni 1940 till augusti 1943 transporterades genom Sverige med tåg.