Energetik är den vetenskapliga studien av energiflöden och lager under omvandling. Eftersom energiflöden på alla skalor, från kvantmekanik nivå, till biosfären och rymden, är därför energetik ett mycket brett ämnesområde som omfattar exempelvis termodynamik, kemi, biologi, biokemi och ekologi. Var varje gren av energetik börjar och slutar är ett ämne för ständig debatt.

Ekologisk analys av koldioxid i ett ekosystem.