En Sof, inom kabbalan beteckning på Guds rena väsen som människan varken kan få kunskap om eller benämna. En Sof ligger bortom all sinneserfarenhet och mystiskt försjunkande, men kan erfaras genom de tio emanationerna sefirot. Den engelska termen Godhead anses vara densamma.

Se ävenRedigera