Empires in Arms är ett brädspel utgivet av Avalon Hill. Spelet handlar om Napoleonkrigen och gavs ut första gången 1983. Upp till sju spelare kan delta och kontrollerar varsin stormakt: Frankrike, Storbritannien, Ryssland, Österrike-Ungern, Preussen, Spanien eller Turkiet.