Emerentia Pauli

känd för sitt försvar av Gullbergs fästning under Kalmarkriget 1612
(Omdirigerad från Emerentias backe)

Emerentia Pauli, född 1585, död 1648, var en svensk militärhustru, traditionellt känd som krigshjältinna på grund av sitt försvar av Gullbergs fästning under Kalmarkriget 1612.

BiografiRedigera

Hennes bakgrund är okänd.[1] Emerentia var gift med Mårten Krakow, befälhavare på Gullbergs fästning, i hans andra äktenskap omkring år 1604, och de fick tre söner och två döttrar.

Maken överlät befälet på henne då han själv skadat benet. Vid det danska anfallet 27 januari 1612, stoppade hon under sex timmar, inte mindre än fem danska stormningar, genom att använda så kallade fällbommar eller tjocka stockar, mot fienden när de reste upp stegar mot muren, och krossade både stegar och danskar. När de försökte ta sig in via portvalvet, hade hon med soldathustrus hjälp tillbommat det, samt laddat ett par kanoner med avbrutna hästskor och annan järnskrot och fyrat av, till slut lät hon koka lut och hälla över fienden från vallen.

Hennes försvar av Gullberg skildrades av hennes dotter Cecilia (död 1683), som var närvarande, och trycktes 1760 och i bokform 1836. I ett avsnitt skriver hon:

”hade Salig Moder låtit knechte Hustrurna varma Lut af Aska och Kalck; och slogo på händer och hufvud och Armar och brände Fienden, at de lågo i Hvalvet och kring porten som skållade Svin om morgonen.”

1612–1613 var maken ståthållare på Vaxholm, men pensionerades sedan: vid pensionen nämndes även Emerentia, och det specificerades att kungen skänkte dem båda två gårdar för deras uppehälle för deras deltagande i landets försvar. Hon blev änka omkring år 1616. Hon ska också ha styrt makens gård Herrljungsnäs på ett "manhaftigt" vis, och hon ägde också ett hus i 11.e roten i Göteborg.

EftermäleRedigera

I Göteborg finns en gata med namnet Mårten Krakowsgatan och en väg kallad Emerentias backe vid Skansen Lejonet, där Gullbergs fäste låg.

BarnRedigera

  1. Cecilia Krakow, (1602/1607 - 1683), pantlånare, gift med Jürgen von Lengerken
  2. Catharina Krakow, (1603/1605 - 1672), byggmästare, gift med Johan Casparsson Poppelman
  3. Martin Krakow
  4. Paul (Påvel) Krakow
  5. Hans Krakow

KällorRedigera

NoterRedigera

  1. ^ Larsson, Lisbeth & Larsson, Lisbeth, Hundrade och en Göteborgskvinnor, Göteborg, 2018

Vidare läsningRedigera