Mårten Krakow, död senast 1616, var en svensk befälhavare. Han blev jämte sin hustru, Emerentia Pauli, berömd för sitt hjältemodiga och lyckade försvar av Gullbergs fästning, då danske kungen Kristian IV, den 27 januari 1612 gjorde upprepade stormningsanfall.

Krakow omtalas i bevarade urkunder första gången 1601, som krigshövitsman i Livland. Under striderna på Dagö i mars 1603 fick han högra benet avslaget nedanför knät av en söndersprungen "halvslanga" och återvände samma år till Sverige. Han sattes 1604 till slottsloven på Gullberg och förflyttades den 4 maj 1612 till kommendant på Vaxholms kastell. År 1613 pensionerades han med en förläning. Krakows dödsdatum är okänt men han avled senast 22 december 1616.

Den tilldragelse som gav de båda makarna ett rum i historien och folksägnen är av deras dotter Cecilia Krakow (död 1683, gift med rådsherren i Göteborg Jürgen von Lengerken och stammoder till ätten Leijoncrantz) närmare skildrad i "Berättelse om Gullbergs slott och huru det manneligen försvarades".

FamiljRedigera

Mårten hade två äktenskap. Första giftet var med en okänd kvinna och med henne hade han två barn:

  • Emerentia Krakow, mycket litet är känt om denna Emerentia men hon var gift med borgmästaren i Karlstad, Knut Olofsson. De fick sonen Peder Kanutus (Carolstadius) Bäfverfeldt, född 1607, sedermera justitiepresident.
  • Cecilia Krakow den äldre, som troligen dött tidigt.

I Mårten Krakows andra äktenskap med Emerentia Pauli, född ca 1585, död 1647, fick han två döttrar och tre söner:

KällorRedigera

 Den här artikeln är helt eller delvis baserad på material från Nordisk familjebok, Krakou, Marten, 1904–1926.