Elkablar består av elektriska ledare omslutna av isoleringsmaterial. De kan användas för energiöverföring eller elektronisk kommunikation.

Kabel typ EKK

Kabel betecknas vanligen med en kombination av bokstäver och siffror för att ange kabelns uppbyggnad såsom material, ledarantal och så vidare.

KabelbeteckningarRedigera

Ny standard, SS 424 17 02 källaRedigera

Första fältet Andra fältet Tredje fältet [ ] Fjärde fältet Femte fältet
Typ av standard Märkspänning Isolering Metalliskt hölje Mantel
A Accepterad nationell standard 00 (<100/100 V) B EP-gummi, max 90oC A5 Koncentrisk aluminiummantel B EP-gummi, max 90 C
CC-N Annan nationell standard, CC ersätts med landskod 01 (>100/100, <300/300 V) E Etenplast, PE C Koncentrisk kopparledare, spiralformad E Etenplast, PE
H Fastställd standard 03 300/300 V G EVA-gummi C4 Kopparfläta över kabelkroppen G EVA-gummi
S Speciell standard 05 450/500 V M Mineraliskt material C6 Koncentrisk kopparledare, vågformad J Glasfiberfläta
07 450/750 V N2 Speciell polykloroprenkompound C7 Koppartrådsskärm N Polykloropren eller likvärdigt material
1 (0,6/1 kV) N4 Hypalon, CSM Q Polyuretan
3 (1,7/3 kV) R EP-gummi, naturgummi, max 60 C Q4 Polyamid (Nylon)
6 (3,5/6 kV) S Silikongummi R EP-gummi, naturgummi max 60 C
10 (7/12 kV) V PVC T Textilfläta
24 (14/24 kV) V2 PVC, max 90 C V PVC
V3 PVC, för installation vid låg temperatur V5 PVC, extra oljeresistent
X PEX Z Polyolefin, tvärbunden LSZH
Z Polyolefin, tvärbunden LSZH Z1 Polyolefin, termoplastisk LSZH
Z1 Polyolefin, termoplastisk LSZH


- Sjätte fältet Sjunde fältet Åttonde fältet Nionde fältet
Ledartyp Ledarantal Skyddsledare Ledararea
-D Fintrådig ledare för svetskabel G Med skyddsledare
-F Extra mångtrådig ledare klass 5, för anslutningskabel X Utan skyddsledare
-H Fintrådig ledare klass 6
-K Extra mångtrådig ledare klass 5, för fast installation (RK)
-R Fåtrådig, rund ledare klass 2
-S Fåtrådig, sektorformad ledare klass 2
-U Massiv, rund ledare klass 1
-W Massiv, sektorformad ledare klass 1
-AR Al, fåtrådig rund ledare klass 2
-AS Al, fåtrådig sektorformad ledare klass 2
-AU Al, massiv rund ledare klass 1
-AW Al, massiv sektorformad ledare klass 1


Svensk standard för hög, mellan och lågspänningskabel SS 424 17 01Redigera

Första bokstaven Andra bokstaven Tredje bokstaven Fjärde bokstaven Femte bokstaven
Ledare Isolering Mantel eller annan konstruktionsdetalj Konstruktionsdetalj eller användning Konstruktionsdetalj eller användning
A Al B Flamskyddad termoplastisk polyolefin (halogenfri) A Skärm av Al-folie B Förbindningstråd E Förstärkt utförande
B Al-legering C Impregnerat papper B Flamskyddad termoplastisk polyolefin (halogenfri) E Förstärkt utförande K PVC
E Cu, entrådig D Gummi + gummimantel C Koncentrisk koppartråd F Fläta av koppar eller ståltråd L PE
F Cu, fåtrådig E Etenpropengummi F Fläta av koppartråd H Hisskabel
J Ståltråd H Silikongummi H Fläta av glasgarn J Förläggning i mark
R Cu, mångtrådig I Uretanplast I Mantel av uretanplast K PVC
S Cu, fintrådig K PVC J Armering av ståltråd P Armering av förzinkat stålband
L Polyeten (PE) K PVC Q Flamskyddad termoplastisk polyolefin (halogenfri)
O Kloroprengummi L Skärm av plastbelagt Al-band R Styrkabel
Q Flamskyddad termoplastisk polyolefin (halogenfri) O Kloroprengummi S Självbärande
T Flourplast P Armering av förzinkat stålband T Tung anslutningskabel
V Gummi utan yttermantel Q Flamskyddad termoplastisk polyolefin (halogenfri) V Förläggning i vatten
X Tvärbunden polyeten R Armering av plastbelagt Al-band Z Kabel för neonanläggning

Färgkoder på ledareRedigera

Här är standard färgkoder på ledare i lågspänningsinstallationer (exempelvis 230V i hemmet):

Färg Beskrivning
Röd Gammal jordstandard, men kan även vara tändtråd i installationer före 1970-talet och bör undvikas.
Grön/Gul Får inte vara något annat än skyddsjord.
Grön/Gul med blå tejp PEN-Ledare (kombinerad nolla och jord).
Blå Nolla ska vara blå, eller nummermärkt med blå markering i båda ändar. Tändtråd tillåts vara blå i utanpåliggande installationer mellan kopplingsdosa och omkopplare om ingen nolla behövs.
Brun I första hand fas ett. Kan dock vara tändtråd i installationer gjorda 1970-2002.
Svart I första hand tändtråd eller fas två. Kan dock vara nolla i installationer gjorda före 1970.
Gul Tändtråd. Får ej användas då den kan förväxlas med grön/gul.
Vit Tändtråd, men även fas i installationer före 1970-talet. Kan vara nolla i äldre installationer.
Orange Tändtråd. I skåp används orange för extern spänning som inte bryts av skåpets huvudbrytare. Undvik orange som tändtråd inne i skåp t.ex. från intervallur (“timers”).
Violett Tändtråd.
Grå Tändtråd eller fas tre.
Grön Tändtråd. Får ej användas då den kan förväxlas med grön/gul.

Halogenfri kabelRedigera

 
FK i flexslang.

Halogener är en grupp grundämnen som finns näst längst till höger i det periodiska systemet. Gruppen innehåller ämnena fluor, klor, jod, brom och astat. För att kallas halogenfri skall enligt IEC:s definition halten klor och brom var och en vara < 900ppm och klor + brom < 1500ppm. Normalt tas inte de övriga halogenerna med i definitionen halogenfri. Isolermaterialet teflon (polytetrafluoreten) innehåller t.ex. mycket fluor. Med halogenfri kabel menar man normalt en elkabel som inte innehåller PVC-plast. Halogenfri kabel är ofta ett krav vid nybyggnation, den är något dyrare än vanlig elkabel.

Orsaken till att man använder halogenfri kabel är att när PVC-plast brinner frigörs det klor som finns i plasten, denna kan reagera med vatten (som används för att släcka branden) och bilda saltsyre-rök. Saltsyra är irriterande för lungorna.

KulokabelRedigera

Kabel avsedd för utvändig förläggning i torra utrymmen inomhus. Den är mantlad med PVC-isolering och aluminiumfolie för att hålla bra. Detta för att stå emot slitage och kunna formas då den är något stel.[1]

Traditionell kulokabel, uppfunnen av Ernst Kuhlo, tillverkas inte längre. Den har i och med produktutveckling ersatts av EKRK. Dock har de båda kabeltyperna samma egenskaper estetiskt.

Att täcka denna typ av kabel med lister är inte tillåtet ens om rör används.[1]

Se ävenRedigera

ReferenserRedigera

2. https://www.byggvaror24.se/farg-pa-kablar/

Externa länkarRedigera