Elision eller elidering innebär att ett eller flera ljud i ett ord, särskilt en slutvokal, utelämnas för att underlätta uttalet eller därför att det anses vackrare.

Detta sker exempelvis i franskan när e faller bort från le och a faller bort i la framför bland annar substantiv som börjar på vokal eller vokaliskt h. Exempel: l'arbre (trädet), Je l'aime (Jag älskar honom/henne).

I svenska förekommer elisionen främst som uttalslättnad. Exempel är "tro't eller ej" och "har'u vari' me' om de' nå'n gång".