Elis Essen-Möller

svensk läkare och professor

Gustaf Elis Essen-Möller, född 17 februari 1870 i Jönköping, död 24 november 1956, var en svensk läkare. Han var far till Erik Essen-Möller.

Elis Essen-Möller med signatur.

Essen-Möller avlade studentexamen 1888 i Göteborg och studerade därefter i Lund, där han blev filosofie kandidat 1890, medicine kandidat 1895, medicine licentiat 1898 och medicine doktor 1900 på avhandlingen Studien über die Ætiologie des Uterusmyoms. Han var docent i obstetrik och gynekologi 1899-1901 varunder han 1900-1901 uppehöll professur i dessa ämnen, och var 1901-1935 ordinarie professor och överläkare vid Lunds lasaretts obstetrisk-gynekologiska avdelning. Åren 1899-1908 var han även lärare vid undervisningsanstalten för barnmorskor i Lund. Det var till största delen hans förtjänst, att där 1918 den första fullständiga kvinnokliniken i Sverige kunde inrättas med 108 sängar, en klinik där det även fanns goda möjligheter till klinisk utbildning av blivande läkare.

Essen-Möller var framstående såväl som kliniker, lärare och vetenskaplig författare. Utöver ovannämnd avhandling kan bland hans många skrifter framhållas arbeten om druvbörden, om eklampsi, om kejsarsnitt och om placenta praevia. År 1922 förespråkade han tvångssterilisering av "undermåliga individer". Essen-Möller blev 1902 ledamot av Fysiografiska sällskapet i Lund och var även medlem av flera utländska läkarsällskap.

Han är begravd på Norra kyrkogården i Lund.

Bibliografi (i urval)Redigera

 • Kejsarsnitt (Hygiea, 1900)
 • Studier över orsakerna till variabiliteten i navelsträngens insertion på placenta (1901)
 • Om hafvandeskap och förlossning vid organiska hjärtfel (Hygiea, 1901)
 • Några ord om axeldragningstången (1903)
 • Beitrag zur Kenntnis von der Hämatometra in Nebenhorn (1904)
 • När bör ett uterusmyom opereras? (Lunds Läkaresällskaps förhandlingar, 1905)
 • Über das Verhalten der Menstruation während des Stillens (1906)
 • Några ord om behandlingen af eklampsi (1906)
 • Fall af spontan förlossning efter föregående operativ klyfning af cervix uteri (1906)
 • Ett fall af s.k. vaginalt kejsarsnitt (1906)
 • Ein Fall von Nierendekapsulation bei Eklampsie (1908)
 • Bidrag till frågan om eklampsiens behandling (Hygiea, festband 1908)
 • Om hafvandeskap efter föregående extrauterin graviditet (1911)
 • Des grossesses utérines survenant après une grossesse extra-utérine (1911)
 • Studien über die Blasenmole: Nebst philologischen Anm. über die Wörter Myle, Mola und Mondkalb von prof. dr. Es. Tegnér (1912)
 • Iakttagelser angående behandlingen af klimakteriska och myomatösa blödningar med radium (1912)
 • The treatment of haemorrhage from the placental site (placenta praevia and accidental haemorrhage) in the later months of pregnancy (17th International Congress of Medicine, London 1913)
 • Uterusslemhinnans utseende efter radiumbehandling (1915)
 • Bidrag till frågan om steriliseringens berättigande ur medicinsk och rashygienisk synpunkt (Allm. svenska läkartidningen, 1915)
 • Om livmoderbristningens orsaker och behandling, i anslutning till egna fall (1916)
 • Bidrag till frågan om eklampsiens behandling (1917)
 • Om det klassiska käjsarsnittets resultat och indikationer (1919)
 • Sterilisationsfrågan: några social-medicinska och etiska synpunkter (i serien Svenska sällskapets för rashygien skriftserie, 1922)
 • Kejsarsnittets ställning i obstetriken (1923)
 • Sexagenario qui per triginta annos praeclarum exhibuit exemplum cultoris scientiae ardentissimi praeceptoris egregii medici prudentissimi d.d. collegae amici discipuli (Acta obstetricia et gynecologica scandinavica, 1930)

ÖversättningRedigera

 • Om människans tillblivelse. Framställd efter äldre och nyare författare (Dela generation del'homme, recueilly de anciens et modernes), Ambroise Paré, 1585 i svensk översättning av Elis Essen-Möller, Lund 1944, C. W. K. Gleerups förlag.

FotogalleriRedigera

KällorRedigera

Se ävenRedigera

Företrädare:
Seved Ribbing
Inspektor för Göteborgs nation
1910-1925
Efterträdare:
Torsten Hellman