Elementär ekvivalens är ett begrepp inom modellteori.

Elementärt ekvivalenta strukturerRedigera

Två formella strukturer   och   är elementärt ekvivalenta, i symboler  , om   och   satisfierar samma första ordningens satser.

En första ordningens teori är fullständig om och endast om alla dess modeller är elementärt ekvivalenta.

Elementära delstrukturer och elementära extensionerRedigera

  är en elementär delstruktur till   (  är en elementär extension av  ), i symboler  , om det för alla första ordningens formler   och element   gäller att

  omm  .

Elementära inbäddningarRedigera

  är elementärt inbäddbar i  , om det finns en elementär delstruktur till   som är isomorf med