En delstruktur är ett begrepp inom modellteori och universell algebra.

är en delstruktur till om

  • ,
  • för varje n-ställig funktionssymbol f i språket,
  • för varje n-ställig predikatsymbol P i språket.