Elektroniska komponenter används för att bygga upp elektroniska kretsar. Man skiljer på passiva komponenter och aktiva komponenter.

Exempel på komponenter
Monterade komponenter, här på ett kretskort i ett projekt som är öppen hårdvara.

Externa länkar redigera