Elektromekanik är en kombination av elektroteknik och maskinteknik, det vill säga konsten att skapa maskiner där elektriska komponenter samverkar med mekaniska komponenter.

En av de första elektromekaniska komponenterna var relät, där en ström kunde påverka en annan ström genom att en elektromagnet ställde om en strömbrytare.