Elektromekanik beskriver en kombination av elektroteknik och maskinteknik. Det vill säga läran att skapa maskiner där elektriska komponenter samverkar med mekaniska komponenter.

Tillämpad elektromekanikRedigera

RelätRedigera

En av de första elektromekaniska komponenterna var relät, i vilket en ström påverkar en annan ström (strömkrets) genom att med en elektromagnet ställa in en strömbrytare.

Genom att mata reläet med ström så kan strömbrytaren i reläet slutas, och samtidigt så sluts den andra strömkretsen som reläet är anslutet till.

Den andra strömkretsen kan ha en annan typ av spänningskälla som exempelvis ett batteri, vilket möjliggör att den andra strömkretsen kan matas med en annan spänning och strömstyrka.

Reläets mekaniska komponenter är:

  1. Fyra st anslutningsplintar
  2. Två st stift
  3. En elektromagnet (järnkärna)
  4. En spole
  5. En brygga

Mer exakt så utgör bryggan och de två stiften de mekaniska komponenterna, eftersom det är de som rör på sig och överför de mekaniska krafterna (överföringskrafterna).

Medan spolen och elektromagneten utgör de elektriska komponenter som skapar den elektromagnetiska kraften med hjälp av att en växelström skickas in i spolen. Den elektromagnetiska kraften tvingar ner bryggan till elektromagnetens ände. Därav omvandlas den elektromagnetiska kraften till mekaniskt kraft exakt i den stund som bryggan rör sig. Bryggan i sin tur verkar med en mekanisk kraft mot stiften.

En elektromagnet är ett föremål som blir magnetiskt när den utsätts för ett elektriskt fält.

Som ni ser samverkar de elektriska komponenterna med de mekaniska komponenterna, med hjälp av växelström. Detta kallas elektromekanik.

KällorRedigera