Inom fysik och elektroteknik, är en elektrisk ledare ett objekt eller typ av material, som möjliggör flödet av elektrisk ström i en eller flera riktningar. Ledaren kännetecknas av låg resistivitet och stor tillgång till rörliga elektriska laddningar. En elektrisk ledning är en tråd, eller knippe av trådar, av en elektrisk ledare, som kan bära el i dess längdriktning.

Elektriska ledare burna av en stolpe

I metaller, såsom koppar eller aluminium, är de rörliga laddade partiklarna elektroner. Även positiva laddningar kan vara mobila, exempelvis hos den katjoniska elektrolyten i ett batteri, eller de mobila protonerna i en bränslecell. Isolatorer är icke-ledande material med få rörliga laddningar och möjliggör endast obetydliga elektriska strömmar.