El Shaddai

enligt judendomen ett av Guds namn

El Shaddai (hebreiska: אל שדי) är enligt judendomen ett av Guds namn. Det kan översättas till svenska som Gud den Allsmäktige.

Bileams syn i Fjärde Moseboken 24:4 och 16 förklaras komma från Shaddai tillsammans med El. Enligt Andra Moseboken 6:2 och 3 är Shaddai (hebreiska: שַׁדַּי) det namn vid vilket Gud var känd för Abraham, Isak och Jakob.[1] Shaddai används senare om Gud i Jobs bok.

I Septuaginta och andra tidiga översättningar översätts Shaddai som "Allsmäktig". Roten shadad (שדד) betyder "att övermanna" eller "att förstöra". Detta ger Shaddai betydelsen "förstörare", vilket är ett av Guds epitet.

Referenser redigera

  1. ^ Harris, Stephen L., Understanding the Bible. Palo Alto: Mayfield. 1985.