Bileam var enligt Bibeln en arameisk profet som kungen av Moab, Balak, sände ut att förbanna de inträngande israeliterna. Gud sände ut en ängel i hans väg (se Herrens ängel) och när han försökte tvinga sin åsna att passera ängeln förebrådde åsnan, i ett mirakel, Bileam för detta.

Bileam, åsnan och Herrens ängel, målning av Gustav Jaeger.

Berättelsen om Bileam, som var son till Beor, återges i Fjärde Mosebokens kapitel 22–24, med referenser i flera andra bibelböcker i såväl Gamla som Nya Testamentet.

Se ävenRedigera