Ekonomiåret 1960
1959  · 1960  · 1961
Humaniora och kultur
Film · Konst · Litteratur · Musik · Radio · Serier · Teater  · TV
Samhällsvetenskap och samhälle
Ekonomi · Krig  · Politik  · Sport
Teknik och vetenskap
Meteorologi · Vetenskap

Händelser redigera

 • 1 januari
  • Den svenska omsättningsskatten, som togs ut under andra världskriget, återinförs med fyra procent på all svensk försäljning.[1]
  • Det nya svenska ATP-systemet träder i kraft, varvid Allmänna pensionsfonden (AP-fonden) inrättas[2] för att förvalta avgifterna till ålderspensioneringen. Fonden är uppdelad på tre delfonder, en för stats- och kommunalanställda, en för anställda vid större företag och en för anställda vid mindre och icke anställda förvärvsarbetare. Medlen får endast placeras som lån till staten, kommuner eller landsting eller som bostadskrediter.
 • 18 mars
 • 20 november - Den första gruppen med grekisk arbetskraftsinvandring i Sverige kommer till Södertälje för att arbeta på Scania Vabis.[4]

Källor redigera

 1. ^ Jan-Tuve Truedsson (4 december 2012). ”Han fortsätter att tycka till om staden”. Kristianstadsbladet. http://www.kristianstadsbladet.se/familj/han-fortsatter-att-tycka-till-om-staden/. Läst 28 februari 2015. 
 2. ^ ”Uppmärksammande av minnet av ATP-frågan”. Sveriges riksdag. 8 september 2007. http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Fragor-och-anmalningar/Fragor-for-skriftliga-svar/Uppmarksammande-av-minnet-av-A_GV111630/. Läst 28 februari 2015. 
 3. ^ ”Viktiga årtal”. Göteborgs universitetsbibliotek. 25 februari 1960. http://www.ub.gu.se/kvinn/portaler/arbete/artal/. Läst 28 februari 2015. 
 4. ^ Per-Erik Lindorm (1978). Ett folk på marsch. Albert Bonniers förlag. sid. 20. Läst 1 mars 2015 

Externa länkar redigera