Egoism kan syfta på:

  • Etisk egoism - ståndpunkten att man ska göra det som är i ens egenintresse, som kan vara skadligt för andra, nyttigt för andra eller neutralt för andra
  • Rationell egoism - en term som används inom bland annat filosofi och samhällsvetenskaper för att beteckna handlande som främjar individens egenintresse
  • Psykologisk egoism - den psykologiska och filosofiska teorin om att människors handlingar ytterst styrs av egoism
  • Egoistisk anarkism - en tankeströmning som menar att alla förnimmelser utgår från individen

Egoist kan syfta på:

Se även redigera


[särskiljning behövs]