Eftadomstolen (formellt Europeiska frihandelssammanslutningens domstol) är en överstatlig internationell domstol med jurisdiktion över de medlemsstater i den Europeiska frihandelssammanslutningen (Efta) som också deltar i det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), det vill säga Norge, Island och Liechtenstein. Domstolen har sitt säte i Luxemburg.

Eftadomstolen
Officiellt namnEuropeiska frihandelssammanslutningens domstol
Typ av domstolinternationell domstol
Etablerad1994
Webbplatswww.eftacourt.int
Jurisdiktion
Jurisdiktiondelar av EU-rätten i Norge, Island och Liechtenstein
Auktoritet underEES-avtalet
Domare
OrdförandeCarl Baudenbacher
Sammansättning3 + 6
Säte
SäteLuxemburg
  EFTA-domstolens jurisdiktion
  EU-domstolens jurisdiktion

Genom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet har de tre länderna tillgång till Europeiska unionens gemensamma inre marknad och genom detta är de även underställda delar av unionsrätten. Ordinärt sett skall överträdelser mot EU-rätten lagföras av EU-domstolen, men eftersom domstolen inte har jurisdiktion annat än över sina egna medlemsstater fanns det lagtekniska svårigheter för hur icke EU-medlemmar inom EES-området skulle kunna lagföras och hållas ansvariga för överträdelser. Lösningen blev att upprätta en separat Eftadomstol som tillämpar EU-rättens lagstiftning för de Eftamedlemmar som deltar i EES-samarbetet.

Europeiska ekonomiska samarbetsområdet upprättades den 1 januari 1994. Eftamedlemmen Schweiz hade förhandlat för att kunna bli medlem, men avstod dock från att gå med i samarbetet grundat på utfallet i en folkomröstning. Sverige, Finland och Österrike var EES-länder under 1994, men 1995 blev dessa istället fullvärdiga medlemmar i Europeiska unionen och lämnade samtidigt både Europeiska frihandelssammanslutningen och Eftadomstolen.

Se ävenRedigera

Externa länkarRedigera