Eden i Bollhuset var den högtidliga ed ledamöterna i den franska nationalförsamlingen svor den 20 juni 1789 att inte åtskiljas förrän de givit Frankrike en konstitution.

Serment du jeu de paume, målning av Jacques-Louis David.

Eden svors under ledning av Jean Sylvain Bailly på ett sammanträde i en provisorisk lokal, ett bollhus avsett för bollspelet jeu de paume i Versailles, dit nationalförsamlingen tagit sin tillflykt efter att deras ordinarie sammanträdessal i Versailles stängts av kungen.

Genom eden i bollhuset skaffade sig nationalförsamlingen den motståndskraft som behövdes för att stå emot försöken från hovpartiet att upplösa församlingen. Händelsen har förevigats av konstnären Jacques-Louis David.