ESBL står för Extended Spectrum Betalactamase (dvs betalaktamas med utvidgat spektrum) och är en beteckning på en grupp av enzymer som finns hos vissa multiresistenta bakterier.

Betalaktamas är en typ av enzym som spjälkar betalaktam och därför ger upphov till resistens mot vanliga antibiotika av betalaktam-typ: penicilliner och många cefalosporiner. Betalaktamaser med utvidgat spektrum ger förutom detta också upphov till resistens mot några ytterligare typer av antibiotika. Det finns många olika varianter av enzymet med lite olika egenskaper.

DNA:t som kodar för ESBL sitter på en plasmid vilket gör att resistensgenerna kan föras över mellan olika bakterier - i det här fallet gramnegativa bakterier och främst tarmbakterier. Några bakterier med ESBL-enzymet som har påträffats i Sverige är Escherichia coli och Klebsiella pneumoniae, d.v.s. tarmbakterier som normalt koloniserar tarmen. Dessa bakterier är även vad man kallar för opportunistiska patogener, vilket innebär att trots att de förekommer normalt, kan de även orsaka t.ex. urinvägsinfektioner.

Djur kan också vara bärare av ESBL-producerande bakterier, de kan precis som människor bära på bakterierna utan att visa symptom men de kan också bli sjuka. I Sverige är andelen djur som bär på ESBL-producerande bakterier låg.

Se ävenRedigera

Externa länkarRedigera