EG-nummer är ett unikt referensnummer i en förteckning över kemiska ämneninre marknaden. Förteckningen är en kombination av tre listor: European Chemical Substances Information System (Einecs), European List of New Chemical Substances (Elincs) samt No Longer Polymers List (NLP).

Einecs redigera

Einecslistan omfattar ämnen som förekom inom EG under tiden 1971-01-01 – 1981-09-18. Posterna förses med ett referensnummer i serien 200–001–8 och uppåt. Listan innehåller mer än 100 000 poster.

Elincs redigera

Elincslistan upptar nya föranmälda ämnen och numreras i en serie 400–010–9 och uppåt. Vid sekelskiftet 2000 upptog listan drygt 4 000 poster och växer efter hand som nya ämnen kommer.

NLP redigera

NLP-listan upptar ämnen som i tidsperioden 1981-09-18 – 1993-10-31 ansågs vara polymerer, men som därefter inte längre betraktas som polymerer.

Kontrollsiffra redigera

EG-numret består av 6 siffror uppdelade i två grupper om 3, varefter följer en enkel siffra:

N1N2N3–N4N5N6–R.

Siffrorna N1 … N6 bildar det egentliga registreringsnumret; R är en kontrollsiffra. Gruppindelningen har ingen annan betydelse än att underlätta läsningen.

Kontrollsiffran beräknas enligt följande formel:

 

Här är Q heltalsdelen, när man utfört divisionen, och R/11 ger decimaler, om man fortsätter divisionen. Man bortser nu från Q och tar resten R som kontrollsiffra. Matematiskt fungerar det så att om det skulle uppstå ett skrivfel i det 6-siffriga talet, så stämmer inte kontrollsiffran, när man tillämpar formeln.

Vissa sexsiffriga tal kan ge en kontrollsiffra = 10, men dessa tal används inte som EG-nummer, varför kontrollräkning alltid ska ge ett en-siffrigt resultat.

Exempel: Litiumkarbonat har EG-nummer 209–062–5. Kontrollräkning enligt formeln ger

 

Kontrollsiffran beräknas till 5, alltså är det inget skrivfel i 209–062.

  EU-portalen – temasidan för Europeiska unionen på svenskspråkiga Wikipedia.