Dubbeldiagnos är en form av komorbiditet. Den kan innebära att en person dels har en psykiatrisk diagnos, som (schizofreni, andra psykostillstånd, bipolär sjukdom eller personlighetsstörning), dels missbrukar alkohol eller andra substanser. Den kan också syfta på att en person har flera diagnoser, exempelvis både lider av ADHD och autism.[1]

Personer med dubbeldiagnos skickas ofta mellan akutmottagningar, psykiatrimottagningar och behandlingshem. Ett stort problem är att få vårdgivare har kompetens för flera olika diagnoser, och på så sätt hamnar dessa patienter mellan stolarna. Dubbeldiagnoser kan bero på både genetiskt och socialt arv.

ReferenserRedigera

Se ävenRedigera